Üdvözöljük a

Hatalmas piacot nyit a közös, uniós védelmi politika | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Hatalmas piacot nyit a közös, uniós védelmi politika

2017. október 9.

A következő többéves uniós pénzügyi keret (2021–2027) során a Bizottság javaslatot kíván tenni egy külön erre a célra létrehozott európai védelmi kutatási programra (EDRP), amelynek becsült éves költségvetése 500 millió euró – jelentette be hírlevelében az Európai Parlament. 

A védelmi ipar technológiai és gazdaságpolitikai szempontok miatt fontos az Unió számára, s fontos szerepet játszik az EU gazdaságának egésze tekintetében. Az európai védelmi ipar versenyképessége létfontosságú tényező a kialakulóban lévő közös

biztonság- és védelempolitika hitelessége szempontjából. Fontos, hogy az uniós tagállamok együttműködjenek egymással az olyan politikák és gyakorlatok megszüntetése érdekében, amelyek akadályt gördítenek az európai védelmi ipari vállalatok hatékonyabb közös munkájának útjába – fogalmaz a testület.

2012-ben 96 milliárd eurós forgalommal, 400 000 közvetlenül foglalkoztatott emberrel és 960 000 közvetett munkahellyel az európai védelmi ipar jelentős ipari ágazat. A védelmi ipart olyan gazdasági és technológiai összetevők jellemzik, amelyek fontos tényezői Európa ipari versenyképességének. A piac széttöredezettségének felszámolása a védelmi eszközök európai piacának fokozatos létrehozása révén csökkentené az adminisztrációt, megkönnyítené az innovációt és korlátozná a védelmi programok és kutatás átfedéseit. A 2004-ben létrehozott Európai Védelmi Ügynökség aktívan hozzájárul a védelmi ipar fejlesztéséhez. Az ágazat jelenleg kihívásokkal szembesül: az uniós védelmi kiadások csökkenése, ami befolyásolja a kutatásba és innovációba való beruházást, az erősödő világpiaci verseny, a szabályozási keret végrehajtása a belső védelmi piacon és a védelem területén működő kkv-k támogatása a megszorítások idején.

Az EU fellépése ezen a területen az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 352. cikkén alapul, amely azokat az eseteket szabályozza, amikor az európai uniós alapszerződések nem rendelkeznek kifejezetten a valamelyik uniós célkitűzés eléréséhez szükséges fellépésről. Az EUMSZ 173. cikke képezi az EU iparpolitikájának jogalapját. Az EUMSZ 346. cikkének (1) bekezdése azonban korlátozza a belső piaci szabályoknak a védelmi eszközök piacára való alkalmazására irányuló lépéseket, mivel ez a rendelkezés előírja, hogy „a tagállamok megtehetik az alapvető biztonsági érdekeik védelme érdekében általuk szükségesnek tartott, fegyverek, lőszerek és hadianyagok előállításával vagy kereskedelmével kapcsolatos intézkedéseket”.

Az uniós kutatásfinanszírozás főleg polgári célkitűzésekre irányul.

Néhány ide tartozó technológiai terület (pl. anyagok, információs és kommunikációs technológiák – ikt) azonban hozzájárulhat a védelem technológiai alapjának és az iparág versenyképességének javításához.

Lehetőség szerint az EU kutatási politikájának végrehajtásában ezért tükröződniük kell a védelmi ipar igényeinek. 2013. decemberi ülésén az Európai Tanács felkérte a tagállamokat, Az Európai Unió ismertetése -

2017 2 hogy növeljék az együttműködésen alapuló kutatóprogramokba irányuló beruházásokat, továbbá felhívta a Bizottságot, hogy az Európai Védelmi Ügynökséggel (EDA) együtt dolgozzon ki javaslatokat a kettős felhasználású kutatás további ösztönzésére.

 

Forrás:

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/document.html?reference=04A_FT(2013)050905

 

A dokumentum magyarul:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050905/04A_FT(2013)050905_HU.pdf