Üdvözöljük a

Választott Bíróság | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Választott Bíróság

Választott Bíróság 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság 2009-ben ünnepelte folyamatos működésének 60 éves évfordulóját. Az intézmény tevékenységében ötvöződik a tradíció, a szakszerűség és a tapasztalat a napjainkra jellemző tendenciák követésére való törekvéssel. E sajátos vitarendező fórum előtt mindenféle olyan, a gazdaság szerkezetét teljességgel tükröző ügy előfordul, amely az üzleti világ mindennapjaiban fellelhető. Napjainkban különösen sok a beruházási-építési, az ingatlan adásvételi, ingatlanfejlesztési, ingatlanbérleti szerződésekkel, a lízingszerződésekkel, a társasági szerződésekkel, a nemzetközi adásvételi és ügynöki szerződésekkel kapcsolatos jogvita. A Választottbíróság általában évi három-négyszáz ügyben hoz határozatot, ami jelzi, hogy fontos szerepet tölt be az üzleti jogviták eldöntésében. Ez az állandó választottbíróság jogosult Magyarországon nemzetközi ügyekben eljárni.

A választottbíráskodás lényege, hogy a felek által kijelölt választottbíróság az állami bíróságok helyett, a felek szabad rendelkezése alapján a szigorúan vett jogi szempontok mellett a kereskedelmi szempontok figyelembevételével jár el. Az eljárás alapvető kérdéseiről, mint például a választottbírók jelöléséről, az eljárás székhelyéről, az eljárás nyelvéről, az alkalmazandó anyagi jogról és az eljárási jogról a felek szabadon dönthetnek. Ez a nagymértékű szabadság az, amely igazán népszerűvé teszi a választottbíráskodást a gazdasági élet résztvevői számára. A választottbíráskodás a szerződési szabadság eszméjének a megnyilvánulása.

 

A választottbírósági eljárás gyorsabb, mint a rendes bíróság eljárása, mert a választottbíróság ítéletével szemben nincs helye fellebbezésnek, csupán néhány súlyos, főként eljárási természetű jogsértés esetén lehet az erre illetékes állami bíróságtól kérni a választottbírósági ítélet érvénytelenítését. Az eljárás gyorsaságával függ össze a választottbírósági eljárás viszonylagos költségkímélő volta, olcsósága is.

 

Nem elvárás, hogy a választottbírók jogászok legyenek, választottbíróként más területek elismert szakemberei is eljárhatnak (pl. közgazdászok, agronómusok, mérnökök, számviteli szakértők).

 

A választottbírósági eljárás barátságos természetű. A bírák a felekkel együtt törekednek a legkielégítőbb szakmai és jogi megoldás kialakítására, illetve megpróbálják a megegyezés felé terelni a vitát. Azt tartják, hogy a legrosszabb egyezség is jobb, mint a legjobb ítélet.

 

 A választottbírósági eljárással szemben fontos követelmény a teljes titoktartás. Ez az eljárás minden szereplőjétől elvárt.

 

A MKIK mellett szervezett Választott Bíróság tárgyalja a választott bírósági ügyet, ha
- a belföldi felek székhelye (lakhelye) abban a megyében van, amelyben a tagozat működik és a választott bírósági szerződésben a felek így rendelkeznek vagy
- a belföldi feleknek keresettel, illetőleg a válaszirattal egyidejűleg benyújtott indokolt közös kérelmére a Választott Bíróság Elnöksége ehhez hozzájárul.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választott Bíróság Fejér Megyei választottbírái:

dr. Szabó Kálmán, a Fejés Megyei Ügyvédi Kamara titkára, ügyvéd (Székesfehérvár)

dr. Vári Kovács József, a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, ügyvéd (Székesfehérvár)

dr. Csapó Csilla ügyvéd (Székesfehérvár)