Üdvözöljük a

2016. évi Szakképzés-fejlesztési Koncepció | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

2016. évi Szakképzés-fejlesztési Koncepció

Szerző: Bors Ágnes | 2016. december 6.

Új koncepciót, új feladatokat és célkitűzéseket meghatározva állította össze a Fejér Megyei Szakképzés-fejlesztési Koncepciót 2018-ig tartó időszakra vonatkozóan a Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság. 

A 2016. január 1-től új bizottsági összetételben működő MFKB úgy ítélte meg, hogy új feladatokat, célkitűzéseket határoz meg egy újonnan kidolgozott koncepcióban, figyelembe véve a jelentős jogi, társadalmi, gazdasági és környezeti változásokat, amelyek a szakképzés struktúráját és tartalmát is lényegesen befolyásolják.

A koncepció elkészítése során rendező elvként a 2016. novemberig hatályos jogszabályokat, adatokat vettük figyelembe. Az adatok lezárása november 28-ával datálódik.

Jelen koncepciót az MFKB 2016. november 28-i bizottsági ülésen fogadta el.

 

A megyei szakképzés jövőképében azokat az értékeket, preferenciákat fogalmazzuk meg, amelyeket a jövőben irányadónak tekintünk önmagunk, és ezen keresztül – remélhetőleg – a képzési folyamat minden érintettje számára:

 

A képzés tartalmának, eredményének értékei

 • A munka és a szakma becsülete.
 • Tárgyi tudás, szakértelem és maga a tudás becsülete.
 • A szociális kompetenciák, együttműködési készség fejlesztése.
 • Megbízhatóság, egyéni felelősségvállalás és döntési képesség.
 • Gyakorlatias szemlélet, problémamegoldó képesség fejlesztése.
 • Folyamatszemlélet és rendszerszemlélet.

 

A képzés rendszerének, folyamatának értékei

 • Felelősségtudat és munkakultúra kialakítása már az oktatás során.
 • Az oktatási intézmény struktúrát rendszerként kell kezelni.
 • A tanulók motivációjának növelése.
 • A képzés középpontjába a tudás-és munkaalapú, innovatív gazdaság munkaerőigényét kell állítani.
 • A gazdaság versenyképességének támogatása.
 • Az alapképzés stabilitása az átjárhatóság/ átláthatóság moduláris jelleg erősítésével.
 • Mentori hálózat kiépítése.
 • Felkészítés az egész életen át tartó tanulásra.

A képzési folyamat külső és belső érintettjeivel kapcsolatos értékeink

 • Felelősségvállalás a képzési rendszer egészéért.
 • Aktív részvétel a képzésben.
 • Együttműködés.
 • Érdekeltség.