Üdvözöljük a

Döntési javaslat a hiányszakmákban | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Döntési javaslat a hiányszakmákban

Szerző: Bors Ágnes | 2017. március 28.

A Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság a megye gazdasági igényei, az elmúlt 8 tanév tapasztalatai alapján meghozta döntési javaslatát az ösztöndíjjal támogatott hiány szakképesítésekről. 

A Bizottság feladatok közül kiemelkedő a szakképzési irányokra és beiskolázási arányokra (szakmaszerkezeti döntés) történő javaslattétel, melyet a bizottság minden év március 31-ig továbbít az illetékes minisztériumnak. A szakmaszerkezeti döntés kiterjed az iskolarendszerű szakképesítésekre, szakközépiskolai ágazatokra, hiány-szakképesítésekre valamint az iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre. A javaslat megtétele előtt a bizottság elvégezte a vállalatok szakképzett munkaerő iránti keresletének és a fiatal pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzetének megismerését célzó „Szakiskola 2017” kutatást. A 251 db kérdőív alapján kidolgozott elemzések, alapos tanulmányozásra kerültek az irány-arány javaslatok meghatározása során. A bizottság a 2018/2019-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntési javaslatát igen széleskörű, sokoldalú szakmai és társadalmi előkészítés, felmérés, kutatás és konzultáció előzte meg.

 

A bizottság javaslata a szakiskolák esetében szakmánként, szakközépiskolák esetében ágazatonként, megyei szinten és nem iskolánként elosztva került meghatározásra.

 

Mit tartalmaznak, mit jelentenek a konkrét döntési javaslatok?

 

Az érintett szakmák száma iskolarendszerű szakképesítések tekintetében 281, a szakközépiskolai ágazatok esetében 37, iskolarendszeren kívüli szakképesítéseknél 609.

 

A 281 szakképesítést a gazdaság igényei, szükségletei illetve a munkaügyi adatok alapján három csoportba sorolta a bizottság. Állami forrásból korlátozás nélkül támogatott szakmák száma 22, korlátozott számban támogatott 137 db, nem támogatott szakmák száma 122.

 

A 37 szakközépiskolai ágazatnál a korlátozás nélküli kategóriában 3, a korlátozottan támogatott kategóriában 28 és a nem támogatottban 6 ágazatnál tett javaslatot a bizottság.

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképesítéseknél a bizottság 171 szakképesítést a központi forrásból támogatott, 438 képzést a nem támogatott kategóriába sorolt be. A bizottság kategóriába sorolása, javaslata a felnőttképzésre vonatkozóan 2017. június 1-jétől 2018. május 31. között egyéves időszakra szól.

 

Milyen szakképesítések lehetnek hiány-szakképesítések?

 

Azon képzések kerülnek az ösztöndíjjal támogatott körbe, ahol gazdasági igényekre alapozva,

leginkább szükség van a szakember utánpótlásra (pl.: fémipar, építőipar, élelmiszeripar).

 

Milyen előnyökkel jár a hiányszakma tanulás?

 

A hiány-szaképesítést tanuló diákok tanulmányi eredményük függvényében ösztöndíjban részesülnek. A duális képzés bevezetésével a tanulók az ösztöndíj mellett juttatásokat is kaphatnak, valamint lehetőségük nyílik az iskolai évek alatt a munkához szükséges gyakorlatot megszerezni. Az MFKB azonos szempontrendszer alapján, körültekintően, a folyamatosság elvének figyelembevételével választja ki ezen szakmákat.

Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetében az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint.

 

Az ösztöndíj havi mértéke szakiskolai és szakközépiskolai  tanulmányok esetében, ha a tanulmányi átlageredmény

a) 2,51 és 3,0 között van, 10 000 forint,

b) 3,01 és 3,5 között van, 15 000 forint,

c) 3,51 és 4,0 között van, 20 000 forint,

d) 4,01 és 4,5 között van, 27 000 forint,

e) 4,51 és 5,0 között van, 35 000 forint.

 

Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében, ha a tanulmányi átlageredmény

a) 3,01 és 3,5 között van, 20 000 forint,

b) 3,51 és 4,0 között van, 30 000 forint,

c) 4,01 és 4,5 között van, 40 000 forint,

d) 4,51 és 5,0 között van, 50 000 forint.