Üdvözöljük a

Köztes ellenőrzés | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Köztes ellenőrzés

Köztes ellenőrzés során a gazdálkodók időszakos ellenőrzésén kívül lehetőség nyílik képzési tevékenységük fejlesztési lehetőségeinek megbeszélésére is.

Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a köztes ellenőrzés során továbbra is fenntartják az előírás szerinti feltételeket, határozatot kapnak a gyakorlati képzőhely megfelelőségéről.

 

A köztes ellenőrzési tevékenység az alábbi elemekből áll:

 

 •                       a gazdálkodó szervezet általános adatai, általános információk felvételezése,
 •                       jogszabályi feltételeknek való megfelelés (telephelyenként és szakmánként),
 •                       a képzőhely tárgyi eszközeinek értékelése,
 •                       szervezet működésének értékelése,
 •                       munka- és balesetvédelmi szempontok.

 

Az ellenőrzési eljárás során az alábbi dokumentumokat kell a szakértő részére bemutatni:

 

Cégre vonatkozó dokumentumok:

 

 •                       Alapító okirat
 •                       Bérleti szerződés vagy tulajdoni lap másolat
 •                       Működési, illetve telephely engedély
 •                       Szakképzésre vonatkozó hatályos jogszabályok gyűjteménye
 •                       A gyakorlati oktatással megbízott személy szakirányú képesítését igazoló okirat
 •                       A gyakorlati oktatással megbízott legalább 5 éves gyakorlatát igazoló dokumentum
 •                       A gyakorlati képzéssel megbízott személy nyilatkozata a büntetlen előéletről
 •                       Gépkönyvek, kéziszerszámok bevizsgálásának igazolása

 

A tanulók oktatásához kapcsolódó dokumentumok

 

 •                       Tanulószerződés (vagy együttműködési megállapodás)
 •                       Foglalkozási napló
 •                       Tanulói munkanapló
 •                       Munkavédelmi oktatás dokumentumai
 •                       Szakmai és vizsgakövetelmény
 •                       Szakképzőiskola pedagógiai programja, helyi tanterve
 •                       Kötelező juttatások átvételének igazolása (bérjegyzék, étkezés, munkaruha)
 •                       Felelősségbiztosítás