Üdvözöljük a

Mesterképzés és vizsgáztatás | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Mesterképzés és vizsgáztatás

A Fejér Megyében a szakképzésről szóló 2011. éviCLXXXVII. törvény, valamint a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi LXXI. törvény alapján végzi a mesterképzési és vizsgáztatási tevékenységét.

Jelenleg 74 mestervizsga követelmény van hatályban, mely szerint mestervizsgát szervezhet a kamara.

Honlapunkon a mesterképzéssel, mestervizsgáztatással kapcsolatos általános tudnivalókat találja.

Az egyes szakmákhoz kapcsolódó pontos feltételeket szakminisztériumi rendeletek szabályozzák, erről a kamara munkatársa ad részletes felvilágosítást.

 tel: 22/510-310, e-mail: szakkepzes@fmkik.hu

A mesterképzés célja, feladatai:

A mesterképzés célja, hogy a jelölt a magasabb szintű szakmai elismertséget jelentő "mester" címet megszerezze, ezzel együtt a szakmát tanuló fiatalokkal magasabb szakmai színvonalon, pedagógiailag is tudatosan foglalkozhasson. Feladata, hogy a jelöltet a cím viselésével együtt járó szakmai követelményekre felkészítse, a vállalkozás indításához, működtetéséhez szükséges alapvető pénzügyi - gazdasági információkkal, a tanulók gyakorlati képzéséhez, alkalmazottak foglalkoztatásához nélkülözhetetlen pedagógiai ismeretekkel felvértezze.

 

Vizsgára jelentkezés, felkészülés:

Mestervizsgára jelentkezni a jelölt állandó lakóhelye, telephelye, székhelye, vagy kamarai tagsági viszonya szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál lehet. A kamara munkatársa a jelölt rendelkezésére bocsátja az egységcsomagot, amely tartalmazza:

 • általános tudnivalókat,
 • jelentkezési lapot,
 • szakmai követelményszinteket
 • pedagógiai és vállalkozási ismeretek tankönyveket.

Ha a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az adott szakmában két éven belül mestervizsgát nem szervez, a jelentkezését - a jelölttel történő egyeztetést követően - másik területi kamarához továbbítja. Erről a jelölt írásbeli értesítést kap.
A vizsgát szervező kamara a - feltételek teljesülése esetén - írásban igazolja vissza a jelentkezést, és közli a vizsgára felkészítő képzés lehetőségeit. 
 
A mestervizsgára a jelölt a szakmai követelményszintek ismeretében önállóan is felkészülhet, de a vizsgára felkészítő tanfolyamokon való részvétel jelentősen megkönnyíti a munkát.


Vizsgára bocsátás feltételei:

Mestervizsgára az bocsátható, aki a szakmai követelményekben meghatározott képesítéssel és szakmai gyakorlattal (általában 3 - 5 év) rendelkezik, ezt hitelt érdemlően bizonyítani tudja. A pontos szakmai követelményekről a kamara munkatársai adnak felvilágosítást.

 

Vizsga részei:

A jelölt az alábbi területeken ad számot felkészültségéről:

 • szakmai elmélet (írásban és szóban),
 • szakmai gyakorlat,
 • vállalkozási és pedagógiai ismeretek (szóban).

A gyakorlati vizsga keretében a jelöltnek bizonyítania kell szakmai gyakorlati munkakészségének, munkakultúrájának magas fokát, és - a vizsgakövetelmények szerint - mesterremeket, vagy vizsgamunkát kell készítenie.

A gyakorlati vizsgához a szükséges feltételeket a kamara térítés ellenében biztosítja.

Mentesül: a pedagógiai ismeretek és vállalkozói ismeretek vizsgák alól az a jelölt, aki

 • ezeket magába foglaló felsőfokú végzettséggel rendelkezik,
 • más szakmából sikeres mestervizsgát tett, amely ezeket tartalmazza.

Mentesség iránti kérelmet a jelentkezéssel együtt kell benyújtani és az a vizsgabizottság elnöke hagyhatja jóvá.

A felmentéssel a vizsgadíj nem változik.

 

 

Vizsgadíjak, költségek:

A vizsgadíj a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mestervizsga Szabályzatában megállapított összeg:

 •  kamarai tagok részére bruttó 100.000 Ft,       
 •  nem kamarai tagok (regisztrált vállalkozások) és magánszemély részére bruttó 120.000 Ft.

A mestervizsga díja fedezetet nyújt a

 • vizsgáztatás személyi és tárgyi költségeire,
 • mesterlevélre,
 • mestervizsga bizonyítványra,
 • egyéb szervezési költségekre.

A gyakorlati vizsga többletköltségeit (műhelybérlet, anyagköltség, stb.) a vizsgabeosztás közlésekor a kamara ismerteti.

 

Kapcsolódó menüpontok: