Üdvözöljük a

Szakképzési osztály szolgáltatásai | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Szakképzési osztály szolgáltatásai

Mesterképzés

 

LEGYEN SZAKMÁJA MESTERE! A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 18 szakmában folyamatosan fogadja a mestervizsgára jelentkezőket, szervezi a mestertanfolyamokat és a mestervizsgákat. A mester cím a megrendelő számára biztosíték a színvonalas munkára. A kamara a kamarai tag mestereket referenciával ajánlja a lakosságnak. A jelentkezés feltétele: az adott szakmában szakképesítést igazoló bizonyítvány, valamint a bizonyítvány megszerzésétől számított 5 éves igazolt szakmai gyakorlat.

 

Gyakorlati képzőhely

 

A szakmai utánpótlás nevelésében fontos a gazdálkodók szerepvállalása. A kamara legfontosabb szakképzési feladatai közé tartozik, az erre vállalkozó cégek szakmai felkészítése, módszertani tanácsokkal való ellátása, s egyben a szükséges személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése is. A magas színvonalú gyakorlati képzés feltétele továbbá az is, hogy a képzőhely technikai felszereltsége adott legyen, és képzett szakember rendelkezzen az oktatáshoz szükséges szabad kapacitással, némi pedagógiai érzékkel, nem utolsó sorban fontos lenne, hogy minél többen mesterfokozatnak legyenek a birtokában.

 

Tanulószerződés

 

Tanulószerződések engedélyezése, nyilvántartása, ellenőrzése is a kamara feladata. A tanulószerződést a gazdálkodó szervezet köti a tanulóval, a kamara az adatfeldolgozási feladatok elvégzése mellett a tanulószerződéses rendszer működtetésével kapcsolatos tanácsadási és szervezői munkát is ellátja.

 

Szintvizsga

 

A szintvizsga a gyakorlati készségek elsajátításának mérésére szolgáló folyamatba épített ellenőrzési rendszer –, amely még a szakmai vizsgát megelőzően a képzés felénél információt ad a tanulók időarányos felkészültségéről, gyakorlati ismereteik szintjéről, kreativitásukról. Lehetőséget biztosít oktató és tanuló részére a hiányzó ismeretek pótlására. Növelheti a szakmunkástanulók szakmunkásvizsgára való felkészítésének hatékonyságát, eredményességét. Ezeknek a vizsgáknak a megszervezése is a kamara hatáskörébe tartozik.

 

Szakma kiváló tanulója verseny

 

A verseny célja: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a területi kamarákkal, így a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával az elmúlt évtizedben jelentős mértékben járult hozzá a szakképzés fejlesztéséhez és az oktatás minőségének javításához abból a felismerésből kiindulva, hogy a korszerű ismeretekkel és naprakész tudással rendelkező munkaerő meghatározó szereplője a hatékonyan működő gazdaságnak. A területi fordulók megszervezése és lebonyolítása a helyi kamara feladata.

 

Szakmai záróvizsgák

 

Szakmai záróvizsgák elnöki és tagi vizsgadelegálásával kapcsolatos szervezési, delegálási, nyilvántartási és koordinációs feladatok ellátása is a szakképzési feladatok közé tartozik. Szakmai vizsgára delegálás keretében az OKJ-s vizsgabizottságba 124 szakmában vizsgaelnököt, a többiben vizsgabizottsági tagot kérünk fel.

 

MFKB

 

A Megyei Képzési és Fejlesztési Bizottság a minisztérium helyi irányító szerve. A Bizottság társelnöki feladatát a kamarák látják el, egyben koordinálja az érdekképviseletek munkáját is.