Üdvözöljük a

Szakmai vizsgáztatás | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Szakmai vizsgáztatás

Szerző: Bodnár Anita

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Kormány illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium között 2010 novemberében létrejött együttműködési megállapodások alapján kamarai gondozásra átadott 124 szakképesítésben és a hozzátartozó szakképesítések körében az illetékes területi kamara végzi a vizsgabizottsági elnökök és 2013. december 1-től az Érdekképviseletek helyett a vizsgabizottsági tagok delegálását a szakmai vizsgákra, valamint a 2011. évi CLXXXVII. szakképzési törvény alapján az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé javaslatot tesz az elnök és két fő vizsgabizottsági tag személyére.

Moduláris és komplex vizsgák delegálási rendje

 

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. és az 2011. évi CLXXXVII. számú szakképzésről szóló törvények, valamint a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM és a 315/2013. (VIII.28.) Kormány rendeletek szerint a területileg illetékes gazdasági kamara a szakmai vizsgát szervező intézmények bejelentései alapján

 

- az 1993 évi LXXVI. számú szakképzésről szóló törvény szerint szervezett (moduláris) vizsgák esetében a kamara által gondozásra átvett szakképesítések esetén az elnököt és a tagot a kamara jelöli ki és delegálja. A nem a kamarához tartozó szakképesítések tekintetében az elnököt a szakképzési és felnőttképzési szervezet, a tagot a területileg illetékes kamara vagy a szakmai és vizsgakövetelményben megjelölt szakmai szervezet biztosítja.

 

- a 2011. évi LCXXXVII. számú szakképzésről szóló törvény szerint szervezett (komplex) vizsgák esetében azokban a szakképesítésekben, amelyekben a gazdasági kamara a szakképesítésért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgakövetelményt, a vizsgaelnökre és kettő fő vizsgabizottsági tagra a gazdasági kamara javaslatot tesz, amely alapján a megbízást az állami szakképzési és felnőttképzési szerv adja ki.

 

Modulrendszerű és a komplex szakmai vizsgáztatás feladatellátása párhuzamosan történik.

A bejelentett komplex vizsgák kezelése és az elnöki, tagi javaslat tétel egységes elektronikus felületen Integrált Ügyviteli Keretrendszeren (IÜK) keresztül történik, ennek működtetése az NMH SZFI hatáskörében van, MKIK és a területi kamarák jogosultságot kaptak a rendszer különböző felhasználói részeihez. A modulrendszerű kifutó vizsgák továbbra is az ISZIIR rendszerben történnek, párhuzamosan 2017. december 31-ig.