Üdvözöljük a

Szintvizsga | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Szintvizsga

Szintvizsga

 

 

A szintvizsga annak mérésére szolgál, hogy a tanuló a szakiskolában az első szakképzési évfolyamon elsajátította-e a szükséges szakmai ismereteket. A vizsga sikeres teljesítése után a diákoknak lehetősége nyílik arra, hogy a duális képzés keretein belül a gyakorlati tanulmányaikat egy vállalkozásnál folytassák. A külső gyakorlati képzőhelyen a diákok valós munkakörülmények között gyakorolhatják a szakmát, szerezhetnek megfelelő tudást válhatnak szakmájuk mesterévé.  

 

 

A 2018/2019-es tanévre vonatkozó informáicók 

 

Kérjük, hogy a jelentkezés során vegyék figyelembe, hogy szintvizsga minden szakközépiskolai és szakiskolai tanuló számára kötelező, kivéve:

 • esti, levelező vagy egyéb sajátos munkarend szerint tanulók
 • érettségi végzettséggel rendelkezők
 • másod vagy további szakmát tanulók
 • részszakképesítést tanulók
 • a sikeres szintvizsgával rendelkező tanulók

 A szintvizsgát 2019. február 1. és április 30. között kell megszervezni. 

 

 

Szintvizsga szabályzat:

Gyakorlati szintvizsgák szakmánkénti feladatbankjai:

 • Szintvizsga feladatok (első szakképző évfolyam részére)

Letölthető: http://www.isziir.hu

 

Csatolt állományok: 

 

Szintvizsgáztatás a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben kiadott OKJ  képzések esetében

 

A fenti SZVK alapján indított 3 éves képzés esetében a szakiskola nappali rendszerű oktatásában (felnőttoktatásban is), érettségivel nem rendelkezők számára kötelező.

 • A szintvizsgát 9. évfolyamon  február első tanítási napjától április utolsó tanítási napjáig lehet megszervezni.
 • A szintvizsga teljesítéséig kizárólag a szakképző iskolában, vagy a jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében kerülhet sor.
 • Sikeres szintvizsga esetén a tanulószerződés az összefüggő nyári gyakorlattól kezdődően köthető meg a gyakorlati képzés folytatására jogosult képzőhellyel
 • A szakmunkás vizsgára bocsátásnak nem előfeltétele a sikeres szintvizsga.

Miért  fontos a szintvizsga?

 

A vizsgáztatás célja az, hogy a kamara az - érintett szakiskola és gazdasági érdekképviselet segítségével- mérni tudja azt, hogy a tanuló elsajátította-e a munkavégzéshez szükséges tudást, kompetenciákat.

 

Fontos információk:

 • Másodszakmásoknak nem kell szintvizsgázni :
  • a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 41. § (4) és 60. § (7) bekezdése alapján a szakképző iskolában a nappali oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatás azok számára szervezhető meg, akik még nem rendelkeznek szakképesítéssel. Ez 2015. június 2. óta hatályos!
 • annak ellenére, hogy tanulószerződés köthető a felnőttoktatás esti és levelező munkarendje szerint tanulóval, számukra szintvizsga nem szervezhető, mivel a szintvizsga felnőttoktatás esetén csak nappali rendben kötelező
 • kötelező szintvizsgáznia annak az érettségivel nem rendelkező szakiskolai tanulónak aki:
  • nappali rendszerű oktatásban vagy
  • a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt
 • sajátos nevelési igényű tanuló jelentkezési lapjához csatolni kell a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szak- és Felnőttképzési Önkormányzati Szabályzatának 25. § (6) bekezdésébe foglalt dokumentumokat:
  • szakértői és rehabilitációs bizottság szakmai véleménye
  • amennyiben a tanuló pl. mentességet kér bizonyos vizsgarész alól akkor az erről szóló kérelmet

 

Kapcsolódó menüpontok:
Kapcsolódó anyagok: