Üdvözöljük a

Tanulószerződés-együttműködési megállapodás | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanulószerződés-együttműködési megállapodás

A szakképzési törvény (2011. évi CLXXXVII. tv.) 42. §-nak második bekezdése kimondja:

 

(2) Tanulószerződés a tanulóval – a 29. § (1b) bekezdésében foglalt kivétellel – az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal, az első, állam által elismert szakképesítésre történő felkészítés céljából folyó, költségvetési támogatásban részesíthető képzésre köthető. A szakképzési évfolyam kezdetén a keresztfélévben induló évfolyam kezdő időpontját is érteni kell.

 

 43. § (1) Tanulószerződést az a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet vagy – a (2) bekezdésben meghatározott – egyéb olyan szerv, szervezet (a továbbiakban együtt: gyakorlati képzést szervező szervezet) köthet, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásában (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: nyilvántartás) szerepel.

Tanulószerződés

 

 

Tanulószerződés azzal a tanulóval köthető, aki

  • az adott képzés első szakképzési évfolyamát kezdi

  • az első, állam által elismert szakképesítésre készítik fel

  • költségvetési támogatásban részesíthető képzésben tanul

  • a szakképesítésre jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

A szakképzési évfolyam kezdetén a keresztfélévben induló évfolyam kezdő időpontját is érteni kell.

 

A tanulószerződés és annak módosítása a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

 

 

 

Együttműködési megállapodás

 

 

Együttműködési megállapodás alapján képzés abban az esetben folytatható, ha

  • a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő negyven százaléknál kevesebb,

  • a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és a gyakorlati képzést folytató szervezet csak az összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg,

  • a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel, ezért – a művészeti szakképesítések kivételével – a tanuló kiegészítő gyakorlati képzésére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél kerül sor a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő legfeljebb negyven százalékában, vagy

  • a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor.

 

Az együttműködési megállapodás és annak módosítása a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

Csatolt állományok:
Kapcsolódó anyagok: